Gyorsulás mérő és giroszkóp MPU6050-el

Ebben a projektben kiegészítettem a Gyro szenzort egy accelerometer-el, így már nagyon pontos szöget lehet mérni.

Viszont csak két írányban(előre, hátra és jobbra balra dőlés), A teljes lefedettséghez ez még mindíg nem elég. Egy geometer is szükséges lenne ahoz, hogy az elfordulást is meg lehessen mérni. Az itt bemutatott példában ±180°-os dőlést érzékel az eszköz. A spectrum analyzer cikkben bemutatott kijelzőn megjeleníti az elfordulást, valamint bluetooth modulon keresztül a PC-nek is elküldi, és ott pedig egy programmal megjeleníti azt.

 

Az MPU6050

Az eszköz A giroszkóp része ugyan az, mint a másik cikkben bemutatott IC. A gyorsulás mérő szenzor 4 féle méréshatárral rendelkezik, ±2g, ±4g, ±8g, ±16g. A szögméréshez önmagában azért nem elég a gyorsulás mérő, mert nagyon érzékeny az apró ütésekre, egy kis rázkódástól már hatalmas elfordulásokat kapnánk. A giroszkóp nem érzékeny az ütésekre, viszont a „drift” miatt pontatlan. A két szenzort egy úgynevezett complementary filter vagy Kalman-filter segítségével tökéletes mérésre használhatjuk. Én az egyszerűsége miatt a complementary filtert használtam fel a projektben.

 

Számolási elmélet

A földön minden álló testre 1g erő hat lefele irányban.

A Trigonometrikus függvények inverzei közül az arkusz-tangensfüggvényre lesz szükségünk:

Viszont így csak ±90°-ban tudunk szöget mérni, és ha túlhaladunk a 90°-on akkor össze vissza fog forogni a testünk a monitoron. Ahoz hogy ±180°-ot tudjunk mérni a következő képletre lesz szükségünk:

A complementary filter

A gyro szenzort integráljuk az idővel, a gyorsulásmérővel megkapott adatokból kiszámoljuk a szöget és behelyettesítjük a képletbe. A 0.98 és 0.02 értékekkel lehet hangolni a filtert. Megvalósítása:


#define ACCELEROMETER_SENSITIVITY 16384.0 //Az adatlapból
#define x 0 //A kapott tömbben az irányok sorszámai
#define y 1
#define z 2
#define M_PI 3.14159265359f	  
 
#define dt 0.005 // 5 ms sample rate, amit az MPU6050-ben beállítottunk 
 
void ComplementaryFilter(short accData[3], short gyrData[3], float *pitch, float *roll)
{
  float pitchAcc, rollAcc;        
 
  // Gyroszkóp adatok integrálása az idővel
  *pitch += ((float)gyrData[0] / GYROSCOPE_SENSITIVITY) * dt; // X-axis
  *roll -= ((float)gyrData[1] / GYROSCOPE_SENSITIVITY) * dt; // Y-axis
 
  // Drift kompenzálás
  // Sensitivity = -2 to 2 G at 16Bit -> 2G = 32768 && 0.5G = 8192
  int forceMagnitudeApprox = abs(accData[x]) + abs(accData[y]) + abs(accData[z]);
  if (forceMagnitudeApprox > 8192 && forceMagnitudeApprox < 32767)
  {
	// A filter megvalósítása X tengelyen
    pitchAcc = atan2f((float)accData[y], sqrtf((float)accData[z] * 
		(float)accData[z] +(float)accData[x] * 
		(float)accData[x])) * 180 / M_PI;

    *pitch = *pitch * 0.98f + pitchAcc * 0.02f;
 
	// A filter megvalósítása Y tengelyen
    rollAcc = atan2f((float)accData[x], sqrtf((float)accData[z] *
 		 (float)accData[z] +(float)accData[y] *
	 	 (float)accData[y])) * 180 / M_PI;

    *roll = *roll * 0.98f + rollAcc * 0.02f;
  }
} 

 

A bluetooth

A bluetooth átvitel egy RN42 modullal történik. A bluetooth – PIC kapcsolatot UART-on keresztül történik. A bluetooth parancsait az adatlapban találjuk meg. A sebességen kívűl mást nem szükséges állítani, az alapértelmezett beállítások teljesen megfelelőek.  A PC-n ha párosítottuk az eszközt, szintén soros portként érjük el. Csatlakozás után mehet egyből az adatküldés.

Az UART és bluetooth init kódja:


unsigned char BTCMDMode[] = {"$$$"};      //Command mode kódja
unsigned char BTCMDModeOff[] = {"---\n"};    //Command mód kilépés
unsigned char BTSpeed [] = {"SU,11\n"};     //Baudrate Beállítás, 110k
unsigned char BTReset[] = {"R,1\n"};      //Reset kód
unsigned char *ptr;    

void UARTInit()					//UART init
{
  U1BRG = 416;        //Baudrate 9600 
  U1MODEbits.UARTEN = 1;   //UART Enable
  U1STAbits.UTXEN = 1;    //UART TX Enable
  RPOR1bits.RP36R = 0b000001;	//UART TX on RP36/RB4 pin}

void BTInit()
{
  __delay_ms(100);
  BTRESET = 1;      //Engedélyezzük a bluetooth-ot
  __delay_ms(1000);    //Megvárjuk,míg feléled a BT
  ptr = BTCMDMode;
  while(*ptr != 0)    //Command módba rakjuk a Bluetoothot
  {
    while(U1STAbits.UTXBF);
    U1TXREG = *ptr;
    ptr++;  
  }
  __delay_ms(100);  
  ptr = BTSpeed;  
  while(*ptr != 0)    //Beállítjuk a Bluetooth sebességét 110k-ra
  {
    while(U1STAbits.UTXBF);
    U1TXREG = *ptr;
    ptr++;  
  }    
  __delay_ms(100);
  BTRESET = 0;      //BT SPEED aktiválás(Reset után lép életbe)
  __delay_ms(100);  
  BTRESET = 1;            
  U1BRG = 35;        //Beállítjuk a PIC-et is az új sebességre
}

A kapcsolási rajz

Nyákot nem készítettem, csak a videón látható próbapanelen lett összeállítva. Egy elvi kapcsolás a következő ábrán látható. Az MPU6050-et modulként vásároltam meg, így annak csak a táp és I2C kivezetései találhatóak meg a rajzon:

Facebook Comments