3D-s kocka rajzolása DirectX segítségével

Eza kis program az itt bemutatott áramkör által küldött adatokat vizualizálja egy 3D-s téglatest segítségével. A rajzoláshoz DirectX-et választottam, segítségével nagyon egyszerűen megoldható az objektum forgatása.

A projekthez szükséges a directx SDK telepítése, melyet a microsoft honlapjáról lehet letölteni. A téglatestet „UserControl”-ba készítettem el, így könnyen felhasználható más projekteknél is.

Directx Inicializálás

A konstruktorba került:

private Device device;    //Directx device object
private CustomVertex.PositionNormalColored[] verts;    //Coordinátákat tároló tömb

public DXGyro()
{
   InitializeComponent(); 
   verts = CreateCube();               //Coordinátákat megadó függvény
   PresentParameters pp = new PresentParameters();  //Directx beállítások
   pp.PresentFlag = PresentFlag.LockableBackBuffer;
   pp.Windowed = true;
   pp.SwapEffect = SwapEffect.Discard;
   pp.BackBufferWidth = this.Width;
   pp.BackBufferHeight = this.Height;
   device = new Device(0, DeviceType.Hardware, this, 
       CreateFlags.HardwareVertexProcessing, pp); //eszköz inicializálása
 }

A koordináták megadása

Itt csak egy négyzetet mutatok be a terjedelem miatt. Minden ábrát háromszögekből (primitívekből) lehet kirajzolni. Így egy négyzethez két háromszög koordinátáit kell megadnunk:

protected CustomVertex.PositionNormalColored[] CreateCube()
{
   float X2 = 0.5f;
   float Y2 = 0.2f;
   float Z2 = 1.0f;

   CustomVertex.PositionNormalColored[] verts =
   new CustomVertex.PositionNormalColored[36];
   verts[0] = new CustomVertex.PositionNormalColored(new Vector3(-X2, Y2, Z2),
    new Vector3(0, 0, 1), _cubecolor.ToArgb());
   verts[1] = new CustomVertex.PositionNormalColored(new Vector3(-X2, -Y2, Z2),
    new Vector3(0, 0, 1), _cubecolor.ToArgb());
   verts[2] = new CustomVertex.PositionNormalColored(new Vector3(X2, Y2, Z2),
    new Vector3(0, 0, 1), _cubecolor.ToArgb());
   verts[3] = new CustomVertex.PositionNormalColored(new Vector3(-X2, -Y2, Z2),
    new Vector3(0, 0, 1), _cubecolor.ToArgb());
   verts[4] = new CustomVertex.PositionNormalColored(new Vector3(X2, -Y2, Z2),
    new Vector3(0, 0, 1), _cubecolor.ToArgb());
   verts[5] = new CustomVertex.PositionNormalColored(new Vector3(X2, Y2, Z2),
    new Vector3(0, 0, 1), _cubecolor.ToArgb());
   return verts;
}

Kamera nézőszög és megvilágítás beállítása

protected void SetupCamera()
{
   //Perspektíva és orientáció
   device.Transform.Projection = Matrix.PerspectiveFovLH((float)Math.PI / 4.0f, 
    (float)this.Width / (float)this.Height, 1.0f, 100.0f);
   device.Transform.View = Matrix.LookAtLH(new Vector3(0, 0, 5.0F), new Vector3(),
     new Vector3(0, 1, 0));

   device.RenderState.Lighting = true;

   //Egyszerű pont megvilágítás
   device.Lights[0].Type = LightType.Point;
   device.Lights[0].Position = new Vector3(0, 0, 10);
   device.Lights[0].Ambient = System.Drawing.Color.White;
   device.Lights[0].Attenuation0 = 0.8F;
   device.Lights[0].Attenuation1 = 0.02F;
   device.Lights[0].Range = 1000.0F;
   device.Lights[0].Enabled = true;
}

A rajzolás

protected void DoDraw()
{
    SetupCamera();
    //Először mindíg törölni kell a képernyőt
    device.Clear(ClearFlags.Target, Color.Black, 1, 0);    
    device.BeginScene();
    device.VertexFormat = CustomVertex.PositionNormalColored.Format;
    //Forgatás
    device.Transform.World = Matrix.RotationYawPitchRoll(0, (float)_Pitch *
       (float)Math.PI / 180.0f, -(float)_Roll * (float)Math.PI / 180.0f);
    //A koordináták átadása, mivel háromszöget rajzol a koordináták harmadát kell megadni
    device.DrawUserPrimitives(PrimitiveType.TriangleList, 12, verts);
    device.EndScene();
    device.Present();
}

A komplett forráskód githubon elérhető.

Facebook Comments